Koncerty

• Dňa 04. 06. 2022  
  o 19:30
Svadba v KD Kanianka
• Dňa 07. 06. 2022  
  o 00:00
postupové skúšky podľa harmonogramu
• Dňa 11. 06. 2022  
  o 10:00
Generálka koncertu v kostole potrvá do 12.00
• Dňa 12. 06. 2022  
  o 15:00
Koncert v Kostole sv. Martina v Bojniciach
PROFILY HRÁČOV
p. uč. Mgr. Oto Mello p. uč. Ľuboš Hrdý p.uč. PaedDr. Tomáš Kozák p. uč. Ida Nikmonová Jakub Grolmus Júlia Grolmusová Martin Beseda Martin Gatial (Megi) Martin Hollý
Terezka Kozáková Zuzana Hepnerová Veronika Hepnerová Alenka Šimová Laura Hollá Veronika Belancová Paulína Píšová Mário Hrdý Roland Čiscoň
Adriana Hollá Andrej Beseda Nikola Bartošová Paula Hollá Žofia Šovčíková Petra Hollá Mário Gecašek Jozef Turcer Nino Grom
webdesign: korecboris@gmail.com Návštevy: 243705 |