Koncerty

• Dňa 21. 02. 2019  
  o 17:00
Považská Bystrica
• Dňa 22. 02. 2019  
  o 16:00
Prehrávky na festivaly a súťaže
• Dňa 08. 03. 2019  
  o 16:45
Dom Kultúry Handlová
PROFILY HRÁČOV
p. uč. Mgr. Oto Mello p. uč. Ľuboš Hrdý p.uč. PaedDr. Tomáš Kozák p. uč. Ida Nikmonová Jakub Grolmus Júlia Grolmusová Martin Beseda Martin Gatial (Megi) Martin Hollý
Terezka Kozáková Zuzana Hepnerová Veronika Hepnerová Alenka Šimová Laura Hollá Veronika Belancová Paulína Píšová Mário Hrdý Roland Čiscoň
Adriana Hollá Andrej Beseda Nikola Bartošová Paula Hollá Žofia Šovčíková Petra Hollá Mário Gecašek Scandalli Artist III Scandalli Super LX
webdesign: korecboris@gmail.com Návštevy: 183188 |