Aktuálne

Dobrovoľní darcovia môžu poslať fin. príspevok na číslo účtu:

IBAN: SK6411110000001119397003

Ďakujeme.

=================================================

Org. info na festival do Puly:

Odchod 23. 4. o 7.30 od ZUŠ, následne M. Gecašek, O. Mello, R. Čiscoň

==================================================

26. 4. skúška Akordeoniky a Akordeoniky Baby nie je.

==================================================

29. 4.

- skúška akordeónového kvarteta o 16.30

- skúška akordeónového tria o 18.00

==================================================

30. 4.  súťažná prehliadka v Novej Bani

odchod od ZUŠ o 7.15

presné informácie na súťaž do Novej Bane sa dozviete na skúške 29. 4. v ZUŠ

=================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROFILY HRÁČOV
p. uč. Mgr. Oto Mello p. uč. Ľuboš Hrdý p.uč. PaedDr. Tomáš Kozák p. uč. Ida Nikmonová Jakub Grolmus Júlia Grolmusová Martin Beseda Martin Gatial (Megi) Martin Hollý
Terezka Kozáková Zuzana Hepnerová Veronika Hepnerová Alenka Šimová Laura Hollá Veronika Belancová Paulína Píšová Mário Hrdý Roland Čiscoň
Adriana Hollá Andrej Beseda Nikola Bartošová Paula Hollá Žofia Šovčíková Petra Hollá Mário Gecašek Scandalli Artist III Scandalli Super LX
webdesign: korecboris@gmail.com Návštevy: 186483 |