fotky

mp3 video
Absolútni víťazi s riaditeľom festivaluAkordeónové septeto s poháromAkordeónové septetoAndrej Beseda s poháromMário Gecašek s poháromnováčik - Mário GecašekMário Hrdý s poháromZlaté 3D trio a Martins trioMartins duo - súťažné vystúpenieMartins triomikrofón ako kopák
PROFILY HRÁČOV
p. uč. Mgr. Oto Mello p. uč. Ľuboš Hrdý p.uč. PaedDr. Tomáš Kozák p. uč. Ida Nikmonová Júlia Grolmusová Martin Beseda Martin Gatial (Megi) Martin Hollý Terezka Kozáková
Zuzana Hepnerová Veronika Hepnerová Alenka Šimová Laura Hollá Veronika Belancová Paulína Píšová Mário Hrdý Roland Čiscoň Adriana Hollá
Andrej Beseda Nikola Bartošová Paula Hollá Žofia Šovčíková Petra Hollá Mário Gecašek Jozef Turcer Nino Grom
webdesign: korecboris@gmail.com Návštevy: 286899 |