fotky

mp3 video
Absolútni víťazi s riaditeľom festivaluAkordeónové septeto s poháromAkordeónové septetoAndrej Beseda s poháromMário Gecašek s poháromnováčik - Mário GecašekMário Hrdý s poháromZlaté 3D trio a Martins trioMartins duo - súťažné vystúpenieMartins triomikrofón ako kopák
PROFILY HRÁČOV
p. uč. Mgr. Oto Mello p. uč. Ľuboš Hrdý p.uč. PaedDr. Tomáš Kozák p. uč. Ida Nikmonová Jakub Grolmus Júlia Grolmusová Martin Beseda Martin Gatial (Megi) Martin Hollý
Terezka Kozáková Zuzana Hepnerová Veronika Hepnerová Alenka Šimová Laura Hollá Veronika Belancová Paulína Píšová Mário Hrdý Roland Čiscoň
Adriana Hollá Andrej Beseda Nikola Bartošová Paula Hollá Žofia Šovčíková Petra Hollá Mário Gecašek Jozef Turcer Nino Grom
webdesign: korecboris@gmail.com Návštevy: 270172 |