Koncerty

• Dňa 01. 05. 2018  
  o 00:00
Handlová
• Dňa 18. 05. 2018  
  o 15:00
Generálka ku koncertu
• Dňa 20. 05. 2018  
  o 16:00
Dvadsaťročná Akordeonika
• Dňa 22. 06. 2018  
  o 00:00
Koncert Kamenec pod Vtáčnikom
• Dňa 07. 12. 2018  
  o 00:00
Zlín
PROFILY HRÁČOV
p. uč. Mgr. Oto Mello p. uč. Ľuboš Hrdý p.uč. PaedDr. Tomáš Kozák p. uč. Ida Nikmonová Jakub Grolmus Júlia Grolmusová Martin Beseda Martin Gatial (Megi) Martin Hollý
Terezka Kozáková Zuzana Hepnerová Veronika Hepnerová Alenka Šimová Laura Hollá Veronika Belancová Paulína Píšová Mário Hrdý Roland Čiscoň
Adriana Hollá Andrej Beseda Martina Balážová Nikola Bartošová Paula Hollá Žofia Šovčíková Petra Hollá Mário Gecašek Roland FR 7X
webdesign: korecboris@gmail.com Návštevy: 169966 |